Друштво на писателите на Македонија

Книжевна работилница “Ракувања” – Струга

Учесници: Стојан Тарапуза, Елена Пренџова, Кире Неделковски, Делвина Керлуку и Борче Панов

Друштво на писателите на Македонија