Друштво на писателите на Македонија

Одбележана 80-годишнината од раѓањето на Петре М. Андреевски

Друштво на писателите на Македонија