Одбележана 80-годишнината од раѓањето на Петре М. Андреевски