Од промоцијата на избраните дела на Тодор Чаловски