Друштво на писателите на Македонија

ПОЕТСКИОТ КАРАВАН НА ДПМ ВО КРИВА ПАЛАНКА

Друштво на писателите на Македонија