Друштво на писателите на Македонија

Поетскиот караван на ДПМ на “Караманови средби” – Радовиш

Друштво на писателите на Македонија