Друштво на писатели на Македонија

Поетски портет на Ристо Лазаров

Друштво на писатели на Македонија