Друштво на писателите на Македонија

ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ

Традиционалната манифестација „Празник на липите“ на ДПМ се одржа според востановените параметри, во просториите на ДПМ, со публика од шеесетина присутни, меѓу кои и високи претставници на Министерството за култура и Градот Скопје, како и амбасадорот на Р Романија во Р Македонија, г-дин Виорел Станила. Традиционалната награда „Книжевен жезол“ им беше врачена на македонскиот поет Видое Видичевски и на романскиот поет Георге Добре. Во нивна чест беше објавена традиционалната публикација со избор од нивната поезија. Исто така беше врачена и наградата „Даница Ручигај“ на поетесата Мирјана Тренчева. На традиционалниот конкурс за најдобра песна и есеј, кој оваа година беше анонимен, беа прогласени за победнички книжевните делана Даниела Андоновска-Трајковскаи Марија Ралповска.

Друштво на писателите на Македонија