Друштво на писателите на Македонија

Промоција на антологијата на македонската книжевност од 9ти до 21ви век

Друштво на писателите на Македонија