УЧЕСТВО НА ДПМ НА 45. КАРАМАНОВИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ ВО РАДОВИШ

23-24.11.2018

Членови на ДПМ зедоа учество во низа програмски активности во рамките на 45-тото издание на Карамановите поетски средби во Радовиш.