Друштво на писатели на Македонија

Одбележана 80-годишнината од раѓањето на Петре М. Андреевски

О
Друштво на писатели на Македонија