Друштво на писатели на Македонија

Поетскиот караван на ДПМ на “Караманови средби” – Радовиш

П
Друштво на писатели на Македонија