АДЕМ АБДУЛАХУ

Поет, автор за деца. Писател од албанската националност во Македонија. Роден е на 10 септември 1964 година во Шипковица, Тетовско.

Член на ДПМ од 2016 година.

Поезија: По вертикала (1993),Солзите на цвеќињата (1997), Езерен брег (2000), Земја и љубов (2003), Свилените насмевки на љубовта (2007), Да ја убиваме тишината (2013), Избрана поезија (2015).

Раскази: Третиот спрат (1999), Триесет и шест раскази и една приказна (2000).

Проза: Болна убавина (1999).

Скици, раскази и басни: Море и замок (1996).

Пиеси за деца: Тројцата (2002).

Студии: Едукативниот аспект на поетското творештво на писателот за деца Одисе К. Грило (2014).

Поезија за деца: Одредот на буквите (поема, 1994).

Адреса: Шипковица,Тетовско.

Моб. 070 581 688;

E–mail: ylberi_plus@yahoo.com.