images                                   DS1                                       IMG 02

 

 

РАСПИШАН КОНКУРСОТ ЗА НАГРАДАТА „ДЕРЖАВИН“

Друштвото на писателите на Македонија и Славјанскиот универзитет „Гаврило Романович Державин“ од Свети Николе го распишаа конкурсот за наградата за поетска книга која со своите содржински специфики и естетски вредности успешно се вградува во новите развојни процеси на македонската литература.

Наградата, што го носи името „Гаврило Романович Державин“, се востановува со парична донација на Славјанскиот универзитет од Свети Николе, а по повод претстојното одбележување на 70-годишнината од формирањето на ДПМ. Признаниетро ке се доделува секоја година за најновите поетски остварувања на членовите на македонската писателска асоцијација објавени во последните 12 месеци, заклучно со јуни.

Одлуката за наградата ќе ја донесе тричлено жири составено од истакнати критичари, есеисти и поети. Свеченото предавање на признанието ќе се одржи во средината на септември на Славјанскиот универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе. На свеченоста ќе гостува поетскиот караван на ДПМ со учество на 20 поети од различни генерации.

Книгите што ќе конкурираат за наградата „Державин“ издавачите или самите автори ќе треба да ги достават, во по четири примероци, до ДПМ најдоцна до 20 август.