Контакт

Адреса:
ул. „Максим Горки“ бр.18
1000 Скопје, Македонија

Телефон/факс:
02/3228-039

Електронски адреси:
drustvonapisatelimk@gmail.com
info@dpm-pisateli.mk

Одговорно техничко лице:
Лидија Размоска-Тримовска