Друштво на писатели на Македонија

Одбележана 68-годишнината на ДПМ

Врачени книжевните награди за 2014

Друштво на писатели на Македонија