Друштво на писатели на Македонија

ПОЕТСКИОТ КАРАВАН НА ДПМ ВО КРИВА ПАЛАНКА

Друштво на писатели на Македонија