Друштво на писателите на Македонија

Поетски караван на ДПМ во Велес

Друштво на писателите на Македонија