Друштво на писатели на Македонија

Поетски караван на ДПМ во Велес

Друштво на писатели на Македонија