Друштво на писатели на Македонија

Поетски караван на ДПМ во чест на Анте Поповски

Спомен – соба на Анте Поповски, Ѓорче Петров

Друштво на писатели на Македонија