Друштво на писателите на Македонија

Поетски портет на Ристо Лазаров

Друштво на писателите на Македонија