Друштво на писатели на Македонија

Промоција на антологијата на македонската книжевност од 9ти до 21ви век

Друштво на писатели на Македонија