Промоција на антологијата на македонската книжевност од 9ти до 21ви век