АВНИ АБДУЛАХ

Раскажувач, романсиер. Писател од турската националност во Македонија. Роден е на 3 мај 1948 година во Призрен, Косово. Член на ДПМ од 1988 година.

Романи: По патот на војната (1976).

Раскази: Мајчиното срце (1977), Тој најубав ден (1986), Ноќ со полна месечина (1992).

Адреса: Ул. „Тале Христов“ 2/26, Скопје.

Тел. (02) 2628 490.