КатегоријаТемати

„ПИСАТЕЛИТЕ ЗА СКОПЈЕ“

11.11.2022 година, ДПМ, 12 часот Иван Џепароски АНГЕЛИТЕ И ГРАДОТ По концертот на Македонската филхармонијапод диригенство на Конрад Ван Алфен Овој град е градна ангелите. Нивното ангелско средно небое во Нерези над ножотна лекарот Св. Пантелејмона долното нивно небое под градската тврдинаи над копјето на Св. Димитриј.Далеку над крстот на Воднои уште подалеку над црните горина југ и на север од...